Allt du behöver veta om våra inverterelverk

När det kommer till elverk med inverterteknologi finns många nya begrepp och missförstånd att reda ut. Här kommer vi gå igenom följande fyra;

Geerator Sine Graph


Vad är ren sinus?

Ren sinus, på engelska True Sine, är benämningen på den perfekta sinuskurvan, eller sinusvågen. Växelströmmen som produceras av ett elverk med inverter har en sådan sinuskurva och det har även dina vägguttag hemma. Motsatsen till ren sinus kallas modifierad sinus, fyrkantsvåg eller trappstegsvåg. Detta försök att "härma" en ren sinuskurva ger en förskjutning i Volt och Hz som kan få din utrustning att gå sönder, fungera halvt eller fungera som den ska - det vet du först när du provat. En grundregel är att ju nyare tekniken är desto större sannolikhet att den kommer ta skada av modifierad sinus.

Är du osäker på om din utrustning klarar modifierad sinus bör du fråga tillverkaren innan.


Ljudnivå

Ljudnivå mäts i decibel (dB) som är en logaritmisk enhet - ljudnivån uppfattas som högre närmare ljudkällan och lägre längre ifrån.
En tumregel är att ljudnivån minskar med 6dB när avståndet dubblas men många faktorer så som omgivningens ljud och material i närheten kan påverka både mätning och upplevelsen av ett ljud.

Champions 2000w inverterelverks ljudnivå (se nedan) är uppmätt under följande omständigheter:

  • 7m avstånd från elverket
  • Placerad på betonggolv
  • 30.4 meter (100 fot) från reflekterande väggar
  • Omgivande miljö hade en ljudnivå på 45 dB

Generator Sine table 1

Drifttid på ett inverterelverk

Ett inverterelverks drifttid beror främst på följande faktorer;

  • Lasten som elverket förser med el
  • Omgivande temperatur
  • Höjdmeter
  • Bränslemängd

Det finns tyvärr ingen enskild industristandard för att mäta och specificera drifttiden på elverk. Detta medför olika värden; vissa tillverkare beskriver inte vid vilken last tiden är uppmätt, vissa anger 25% och andra 50%. Champions elverkhar mätts vid olika laster, på havsnivå och vid en temperatur på 24 grader C. Nedan tablå visar vår 3000w Inverterelverk, men alla elverk har en väl specificerad drifttid.


Generator Sine table 1

Paralellkoppling, vad är det?

Alla elverk är gjorda för att arbeta ensamma, men vissa är lite tuffare och kan jobba i par.
När du kopplar ihop två Champion-elverk behövs ett paralellkopplings-kit som synkroniserar elverkens individuella effekt så att du kan nyttja den kombinerade kraften i två elverk.

Parallellkopplingen uppnås genom att använda en speciell panel och tillhörande kablage som ingår i paketet. Kablarna leder strömmen från respektive elverk till den panelen som genom avancerad mjukvara synkroniserar de rena sinuskurvorna. Att spänningen hamnar i synk ("i fas") är ett måste eftersom de annars inte kan användas som en. 

Här hittar du parallellkopplings-kittet

Champion 2000W Inverterelverk är speciellt designad för att kunna staplas på varandra just för att underlätta par-koppling. Parallellkopplings-kittet monteras enkelt och behändigt mellan de staplade elverken vilket ger en säker och lättåtkomlig plats för den.

Vilka fördelar finns det med att parallellkoppla två elverk?

Om du skall driva något som behöver lite extra kraft för att köras är detta ett utmärkt sätt att klara av jobbet på. Två elverk som kopplas ihop ger gemensamt 50% mer än vad ett elverk kan ge.
Observera att par-koppling endast kan ske mellan två Champion av samma modell.

Generators in Rarallel

    ·     Champion Norden     ·    Köpvillkor    ·    Integritetspolicy    ·    Denns sida använder Cookies - avaktivera dem här    ·    All Rights Reserved.