GARANTI

Registrera ditt elverk här för garanti>>

Garantivillkor

Champion Generators (Champion Sverige) kommer ta emot och registrera din garanti när du anmäler den via onlineformuläret samt bifogar ett kvitto, faktura eller annat dokument som styrker ditt inköp från något av våra försäljningsställen.

Vänligen registrera ditt köp senast 90 dagar efter inköpet. En sen registrering resulterar i att ditt garantiärende försenas.  Vänligen kontrollera din garantiregistrering innan du skickar in den då den inte kan ändras i efterhand.

Transportkostnader i samband med garantiärenden betalas av kunden.
Garantin gäller endast för första ägaren och kan ej överlåtas.
 

Reparation / Utbyte

Champion-märkta produkter ger första ägaren upp till tre års garanti i det land det inköptes.
Garantin ger År 1 täckning för reservdelar och arbetskostnader för byte av dessa under. År 2 och År 3 täcker garantin reservdelar. Garantin gäller räknat från det datum inköpet gjordes eller tills dess 1000 gångtimar uppnås.    

Warrior-märkta produkter ger första ägaren upp till två års garanti i det land det inköptes.
Garantin ger År 1 täckning för reservdelar och arbetskostnader för byte av dessa under. År 2 täcker garantin reservdelar. Garantin gäller räknat från det datum inköpet gjordes eller tills dess 1000 gångtimar uppnås. För industri- eller kommersiellt bruk är garantiperioden begränsad till 500 timmar.

En utbytesprodukts garantitid beräknas från inköpet av orginalprodukten.

Returnera inte produkten till inköpsstället. 

Kontakta vår tekniska support först för felavhjälpning via telefon eller e-mejl. Om problemet kvarstår kommer Champion Sverige att fatta beslut om åtgärd; undersökning, reparation eller utbyte av den felande delen eller komponenten vid vårt eget Servicecenter. Reparation eller liknande utförd av annan verkstad än vår egen täcks inte av garantin.

Undantag från garantin

Garantin täcker inte följande:

Slitage

Alla maskiner kräver underhåll och service för att fungera bra. Skador eller defekter till följd av undermåligt underhåll täcks inte av garantin.

Installation och användade

Garantin täcker inte delar eller arbete om skadan eller defekten bedöms uppkommit till följd av; vårdslöst användande, negligerade av säkerhetsföreskrifter, överlast sett till produktens kapacitet, modifikation av produkten, undermålig installation och/eller inkorrekt anslutning. Garantin täcker heller inte utförande av normal service.

Andra undantag

– Kosmetiska defekter som färg, klistermärken eller dekaler
– slitagedelar inklusive kolvringar
– tillbehör
– haverier orsakade av översvämningar eller andra väderförhållanden och/eller andra force majeure-händelser utanför vår kontroll
– problem orsakade av tillbehör eller delar som inte är Champion-orginal.
– Elektriska laster/produkter inkopplade till elverket.
– 12V-batterier som ingår äldre än ett (1) år

Lämpliga överföringssystem

MTS (Manual Transfer) och ATS (Automatic Transfer) system som inte tillverkas och säljs av oss under varumärkena Champion eller Warrior anses inte som lämpliga system och gör garantin ogiltig.

Begränsningar i konsekvenser

Champion Sverige och Cahmpion Generators friskriver sig från krav på att ersätta förluster för tid, transporter, indirekta och direkta uteblivna intäkter eller andra anspråk som kan uppstå vid ett fel på en av våra produkter.

 
    ·     Champion Norden     ·    Köpvillkor    ·    Integritetspolicy    ·    Denns sida använder Cookies - avaktivera dem här    ·    All Rights Reserved.